Sadece Üretici ve Direkt İthalatçı Ürünleri Satış Platformudur.
 

Üyelik Sözleşmesi

ALICILAR İÇİN

KURUMSAL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

1.     TARAFLAR

1.1. İşbu Kurumsal Üyelik Sözleşmesi (Sözleşme) merkezi Adatepe Mh. 8/5 Sk. No:11 35400 Buca İzmir  adresinde bulunan Süleyman Nezir Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri Sanayi  Limited  Şirketi (SN) ile işbu sözleşmeyi elektronik ortamda onaylayacak olan Alıcı Üye ( Üye) arasında akdedilmiştir.

 

1.2. SN ve Üye işbu sözleşmede ayrı ayrı  “Taraf”  ve  birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

 

 

2. SÖZLEŞME'NİN AMACI VE KAPSAMI

 

2.1.  İşbu sözleşme ile www.directd2c.com isimli  websitesi üzerinde SN  tarafından sunulan Hizmetlerden Üyelerin yararlanmasına ilişkin şartlar ve Tarafların hak ve yükümlülükleri belirlenmektedir.

 

2.2.  SN, sahibi  olduğu www.directd2c.com  isimli  elektronik ticaret sitesindeki online satış platformunda Üyeleri alım satım yapma amacıyla bir araya getirmektedir. Bu anlamda SN, Websitesi'nde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda olmayıp, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca Başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan bir aracı hizmet sağlayıcıdır.

 

2.3. Üye, www.directd2c.com alan adlı elektronik ticaret platformuna üye olarak bu platformda  Online  Mağazalar'da satılan ürün ve/veya hizmetleri Alıcı olarak satın alabilecektir. SN, Üyeler’in elektronik ticaret platformundan yararlanma karşılığında ödemeleri gereken  komisyon oranlarını web sitesinde belirtmiştir.  Üyeler'in aralarındaki alım satım ilişkisi  işbu Sözleşme’nin kapsamına girmemekte olup, SN'nin Satıcı ve/veya Alıcı konumundaki Üyeler'in aralarındaki alım satım ilişkisinden kaynaklanan hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

 

2.4. İşbu Sözleşme kapsamında Üye, ticari ve mesleki amaçlarla alım satım işlemlerinde bulunduğunu, işlemlerinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un kapsamına girmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

 

3. TANIMLAR

 

3.1. Satıcı: İşbu Kurumsal Üyelik Sözleşmesini imzalayarak Websitesi'ne üye olan ve  oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla ürünlerini ve/veya hizmetlerini satışa arz eden tüzel veya gerçek kişi üyeyi,

 

3.2. Online Mağaza: SN’nin Websitesi üzerinde Satıcılar'a ayırmış olduğu ve Satıcılar'ın  ürünlerinin  ve/veya hizmetlerinin satışı için içerik ve görsel koydukları ve  ilanlarını yayınladıkları sanal alanı,

 

3.3. Alıcı: İşbu Kurumsal Üyelik Sözleşmesini imzalayarak Websitesi’ne üye olan ve Satıcı tarafından Websitesi üzerinde verilen ilanlarla satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi tacir veya  esnaf üyeyi,

 

3.4.  Hizmet: Alıcı ve Satıcılar'ın işbu Sözleşme içerisinde tanımlanan ürün ve hizmetlerini satma veya alma işlemlerini gerçekleştirmeleri ve ürün ve hizmetlerini yayınlamaları amacıyla SN tarafından ücret karşılığında veya ücretsiz olarak Websitesi’nde sunulan tüm uygulamaları,

 

3.5.  Üye/Üyeler: Alıcı ve/veya Satıcı'yı,

 

3.6.  Üye  Sayfası: Üye'nin, SN tarafından Websitesi’nde sunulan uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kendisi ile ilgili firma veya kişisel bilgilerini girdiği, alım-satım işlem detaylı olarak takip edebildiği, sadece Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile kullanılabilen  kendisine özel sanal sayfayı,

3.7.  Websitesi: Mülkiyeti SN’ne ait olan ve SN’nin işbu Sözleşme ile belirlenen Hizmetler'i üzerinde sunmakta olduğu www.directd2c.com alan adına sahip internet sitesini ifade eder.

 

4. ÜYELERİN GENEL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üyeler  işbu sözleşmenin çıktısını alıp ıslak imzalı ve kaşeli olarak Üyelik İçin Gerekli Belgelerle  birlikte elektronik ortamda onaylayarak Üye Sayfası'na eksiksiz olarak yükleyeceklerdir.  Üye tarafından işbu belgeler eksiksiz olarak gönderilse bile  SN Üye'nin başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek belge talep etme hakkına sahiptir. Gerçeğe uygun olmayan bilgilerin verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat Üye sorumludur. 

 

4.2. Üye'nin başvuru esnasında bildirmiş olduğu e-posta adresine kimlik doğrulama amacıyla doğrulama linki gönderilecektir. Üye tarafından 24 (yirmidört) saat içerinde doğrulanmayan e-posta adresleri SN tarafından kabul edilmeyebilir. Üye, söz konusu doğrulamayı yapmasının ardından, ilgili e-posta adresinin kendi ticari işletmesine ait olduğunu ve buradan yapacağı doğrulama ve iletişimden  doğan sorumluluğun kendine ait olacağını kabul ve taahhüt eder.

 

4.3. Üye, kendisine ait bilgilerde ve belgelerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği, değişikliğin meydana gelmesinden itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde, SN’ye bildirmek ve kayıtlarını güncellemekle yükümlüdür.

 

4.4.  Üye, Websitesi’ne üye olurken bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak; Üye Sayfası’na giriş yapmak ve işlemlerini gerçekleştirmek için  kullanacaktır. Şifre ve kullanıcı adının güvenliğini sağlamak  tamamen Üye'nin sorumluluğunda olup,  Üye kendi Üye Sayfası  üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen tüm işlemlerden bizzat ve münhasıran sorumludur.

 

4.5. Üye, Websitesi'ni hukuka ve ahlaka aykırı olarak; bozma, değiştirme veya tersine mühendislik yapma amacıyla;  Websitesi'ne ve Websitesi'nin veri tabanına ve içeriğine zarar verme amacıyla herhangi bir teknoloji kullanmayacaktır.  Sitenin tasarım, metin, html kodu ve diğer kodlar dahil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir parçasını paylaşım, dağıtma, çoğaltma gibi çalışmalar yapamaz.

 

4.6. Üye, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmekle sorumludur. 

 

4.7. SN, Üyeler arasındaki satış sözleşmesine taraf olmamakla birlikte, Satıcı’yı malın teslimi karşılığında bedeli tahsil edememe; Alıcı’yı ise bedelin ödenmesine karşılık, malın hiç veya istenilen nitelik ve şartlarda teslim edilmemesi riskine karşı koruma amaçlı “Ödeme Garanti Sistemi” hizmeti sunmaktadır. Bu Ödeme Garanti Sistemine göre Alıcı ürünü satın aldıktan sonra ürün bedeli Satıcı adına ve hesabına  SN tarafından Alıcı'dan tahsil edilir ve havuz hesabına aktarılır. Satıcı, ürünü belirttiği süre içerisinde Alıcı'ya ulaştırdıktan sonra, Alıcı ürünü inceleyerek siparişe onay verir. Bu onay ile Satıcı gerçekleştirdiği satış işlemi karşılığındaki ürün bedeline hak kazanır ve ödeme havuz hesabından Satıcı'nın hesabına SN tarafından gerekli hizmet bedelleri mahsup edilerek aktarılır. Üye, Ödeme Garanti Sistemi'ne ilişkin tüm hüküm ve şartlara Websitesi üzerinden erişim sağlayarak bunları anladığını, bunlara uygun davranacağını ve SN'yi söz konusu işlemleri gerçekleştirebilmesi için yetkilendirdiğini kabul ve taahhüt eder.

 

4.8. Üye, SN tarafından, Websitesi, e-posta, çağrı merkezi, telefon, SMS (kısa mesaj) ve diğer her türlü iletişim kanalları aracılığıyla kendisine gönderilecek her türlü bilgilendirme, reklam, tanıtım ve pazarlama içerikli iletiye ve yapılacak diğer her türlü bildirime onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.9. Üye, Websitesi üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, Websitesi'nde yer alanlar da dâhil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak SN'nin herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

 

4.10 Üye, Websitesi üzerinden herhangi bir Satıcı'dan ticari ve mesleki amaçlarla yapacağı alımlarda akdedilecek satış sözleşmelerinde SN’nin taraf olmadığını; kendisine karşı sadece Satıcı'nın yürürlükteki mevzuat kapsamında sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Online Mağazası'nda sergilenen ve satılan tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden Satıcı bizzat ve münhasıran sorumlu olacaktır.

 

4.11. Üye, Websitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, Sözleşme'nin hükümlerine, Websitesi'nde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Üye'nin Websitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

 

4.12. Üye, siparişi verirken ürünleri teslim alması için başka kişilerin isimlerini verebilecek ve bu teslimat kişisini SN’ye beyan edecektir. Ürünlerin Üye tarafından bildirilen kişiler tarafından teslim alınması ve teslimi gösterir belgede hasarlı teslime ilişkin bir kayıt olmaması durumunda, Üye, ürünlerin kendisine teslim edilmediği, eksik veya hasarlı teslim edildiği iddialarında bulunamayacaktır.

 

4.13. SN , her bir ürün kategorisi için bir seferde sipariş verilebilecek asgari miktarları belirlemektedir. Satıcılar, belirtilen asgari satış miktarının altında kalan siparişleri kabul etmemektedirler.

 Üye'nin ürünleri sipariş ederken asgari satış miktarının üzerinde sipariş vermesi ancak sipariş sonrasında çeşitli sebeplerle (Satıcı'nın stoklarında yeterli ürün bulunmaması, gönderilen ürünlerin bir kısmının ayıp sebebi ile iade edilmesi gibi) bu miktarın asgari satış miktarının altına düşmesi sonucunda Üye'nin siparişi tamamen iptal edilebilecek ve teslim edilmiş ürünlerin iadesi talep edilebilecektir.

 

 

5.SN ‘NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

5.1. SN, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla üyelik işlemi esnasında ve üyelik boyunca temin edilen şahsi ve ticari bilgileri  güvenli bir ortamda kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, aşağıda belirtilen kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işleyebilecektir. 

 

SN’nin, bu bilgileri Hizmetler’in tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmelerin yapılması, reklam ve pazarlama, ilan ve sair amaçlarla kullanabileceği ve tahsilat yöntemleri kapsamında gerekli analizlerin yapılabilmesi adına bankalarla paylaşılması da dahil olmak üzere belirtilen sebeplerle sınırlı olmak kaydıyla verileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Üye, kendine ait bilgilerin SN tarafından işbu madde hükmüne göre kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.

 

5.2.  SN'nin Websitesi'nde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda olmaması ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" olması sebebiyle, SN, Websitesi'nde yer alan ve Satıcı’lar tarafından yayınlanmış  ürünlerin  görsellerinden ve yazılı bilgilerinden ve içeriğinin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da hukuka uygunluğundan sorumlu değildir ve söz konusu içeriklerin doğruluğunu kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. SN, böyle bir yükümlülüğü olmamasına rağmen ve takdiri tamamen kendisine ait olmak üzere, söz konusu içerikleri dilediği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. Böyle bir kapatma ya da silme durumunda Üye, her ne isim altında olursa olsun SN'den herhangi bir tazminat talep edemez. Websitesi'nde yayınladığı herhangi bir görsel, yazılı ve sair içerikle SN'nin ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden kişiler, SN'ye ve/veya söz konusu üçüncü kişilere karşı sorumludur.

 

5.3. SN, yürürlükteki mevzuat uyarınca kanunen yetkili makamların talebi halinde, Üye'nin  bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir. Bu bilgiler Üyeler arasında çıkan uyuşmazlıklarda, tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsam ile sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa konu işleme taraf olabilecek diğer Üyeler'e ve Satıcılara iletebilecektir.

 

5.4. SN websitesi üzerinde yasal olmayan bir  işlem gerçekleştirildiğini veya işlemin suç işleme amacıyla bir araç olarak kullanıldığını tespit etmesi halinde, söz konusu işlemi derhal iptal etme ve üyeliği askıya alma hakkına sahiptir. SN'nin bu kişiler hakkında yargı mercilerine başvurma ve tazminat isteme hakkı saklıdır.

 

 

 

 

 

6.SÖZLEŞME'NİN SÜRESİ, FESHİ VE TAZMİNAT

 

6.1. İşbu Sözleşme, Üye tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girecek olup, yürürlük tarihinden itibaren belirsiz süreli olarak geçerlidir.

 

6.2. Taraflar, herhangi bir sebebe dayanmaksızın ve tazminat ödeme yükümlülüğü altında bulunmaksızın, yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla işbu Sözleşme'yi her zaman feshedebilir.

 

6.3. Taraflar'dan birinin iflas etmesi, iflasın ertelenmesi talebinde bulunması, acze düşmesi, konkordato teklifinde bulunması, kayyum atanması, tasfiyeye girmesi veya hakkında fesih davası açılması hallerinde, Sözleşme kendiliğinden sona erecektir.

 

6.4. Taraflar işbu Sözleşme ve eklerinde yer alan hüküm ve şartların her birinin esaslı olduğunu ve bu hüküm ve şartlara aykırılık halinde SN'nin Sözleşme'yi derhal fesih hakkı bulunduğunu kabul eder. Bunların yanında SN, Sözleşme'yi feshetme hakkını kullanmasa dahi, söz konusu aykırılık hallerinde SN Hizmetler’i geçici olarak durdurma ve askıya alma hakkına her zaman sahip olacaktır.

 

6.5. Üye, işbu Sözleşme'nin hükümlerinden birini ihlal etmesi sebebiyle SN'nin doğrudan veya dolaylı olarak uğramış olduğu her türlü zararı, kaybı, masrafı, gideri ve üçüncü kişilerin taleplerini SN'nin herhangi bir makama başvurmasına gerek olmaksızın ve ilk talebi üzerine, tamamen ve derhal tazmin etmekle yükümlüdür. SN'nin söz konusu hakkını kullanması SN'nin Sözleşme'yi feshedip feshetmemesinden bağımsızdır ve SN Sözleşme'yi feshetmeksizin söz konusu tazminata hak kazanır.

 

6.6. Üye, SN aleyhine herhangi bir yasal takibin başlatılması veya kanunen yetkili makamlar tarafından herhangi bir bilgi veya belgenin talep edilmesi halinde gerekli tüm bilgi ve belgeleri derhal temin edecektir. Aksi halde Üye doğabilecek her türlü zarara karşı SN'yi tazmin etme yükümlülüğü altında olacaktır.

 

7.SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE BİLDİRİMLER

 

7.1. Üye, işbu Sözleşme ve eklerini elektronik ortamda onaylayarak, Sözleşme’ye taraf ve Sözleşme'nin hükümleriyle bağlı olacaktır. SN, işbu Sözleşme ve eklerini tek taraflı olarak herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir.

 

7.2. Söz konusu Sözleşme değişiklikleri SN tarafından Üye'nin Websitesi’ne üye olurken bildirdiği elektronik  posta adresine değişikliğe ilişkin bildirim gönderilmesi veya Websitesi'nde değişikliğin yayınlanması yoluyla yapılabilir.

 

7.3. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

 

7.4. SN  Sözleşme'nin imza tarihinden sonra meydana gelen mevzuat değişiklikleri gereği yapmak zorunda olduğu Sözleşme değişikliklerini Üye'ye bildirmekle yükümlü değildir. Ayrıca Websitesi üzerinde sunulacak olan Hizmetler’in ve SN tarafından uygulanan kampanyaların detayları SN tarafından önceden habersiz olarak değiştirilebilecektir. 

 

7.5. SN, Üye'nin Websitesi’ne üye olurken bildirdiği elektronik posta adresine elektronik posta veya gerekli hallerde fiziki posta adresine iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla Üye ile iletişim kuracaktır. Üye'nin elektronik posta adresine elektronik posta gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecek olup, Üye elektronik posta adresini düzenli olarak kontrol etmekle yükümlüdür. Üye'nin Websitesi’ne üye olurken bildirdiği iletişim bilgilerinde değişiklik olması durumunda, derhal değişikliğin yazılı olarak SN’ye bildirilmesi veya değişikliğe ilişkin Üye  Sayfası kayıtlarının güncellenmesi gerekmektedir. Aksi halde, SN’nin Üye’nin bildirmiş olduğu son iletişim adresine yaptığı bildirimler geçerli ve bağlayıcı kabul edilecektir.

 

7.6. Karşı Taraf'ın temerrüdüne, Sözleşme'nin feshine ve Sözleşme'den dönmeye ilişkin bildirimler hakkında da işbu Sözleşme'nin Madde 7.5'i uygulanacaktır.

 

 

 

 

 

8.GİZLİLİK

 

8.1. Taraflar’ın işbu Sözleşme’nin ifası sırasında birbirleri hakkında edindikleri her türlü ticari, finansal, patent ve know-how, bilgi, buluş, iş, metot, telif hakkı, marka, müşteri bilgileri ve sair tüm bilgiler “Gizli Bilgi” olarak kabul edilecek ve işbu Sözleşme süresince ve Sözleşme’nin sona ermesini takip eden 3 (üç) yıl boyunca Gizli Bilgi olarak değerlendirilecektir.

 

8.2. Taraflar, Gizli Bilgi niteliğindeki bilgilerin gizliliğini sağlayacak ve Gizli Bilgi’nin sahibi Taraf'ın önceden yazılı onayının alınması veya söz konusu açıklamanın kanunlar veya bir mahkeme emri tarafından gerekli kılınması halleri haricinde, herhangi bir üçüncü tarafa açıklamayacaklardır. SN'nin Gizli Bilgi'yi Üyeler arasında çıkan uyuşmazlıklarda diğer Taraf’ın yasal haklarını kullanabilmesi amacıyla ve sadece bu kapsamla sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Taraf’a iletebilme hakkı saklıdır.

 

9. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 

9.1. directd2c markası ve logosu, mobil uygulamasının ve Websitesi'nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak SN tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı SN'nin mülkiyetindedir. Üye, SN nin veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını SN'nin izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, mobil uygulamasının ve Websitesi'nin bütününü veya bir kısmını başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

 

9.2. Üye, directd2c mobil uygulaması ve Websitesi aracılığıyla gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinde SN'nin ve üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini beyan ve taahhüt etmektedir. SN, üçüncü kişilerin veya SN'nin fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek nitelikte faaliyet gösteren Üye'nin sözleşmesini feshetme hakkını saklı tutmaktadır. Üye, bu madde hükmünü ihlal etmesi halinde Sözleşme'nin Madde 9.5'inin uygulanacağını kabul eder.

 

10. MÜCBİR SEBEPLER

 

10.1. Taraflar’dan birinin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (Mücbir Sebep) etkilenen Taraf, diğer Taraf'a yazılı olarak derhal bu Mücbir Sebep'i, bununla ilgili tüm detayları ve delilleri ve bu durumun muhtemel süresini bildirmekle yükümlüdür. Etkilenen Taraf Mücbir Sebep'in sonuçlarını engellemek veya hafifletmek için makul çabayı göstermekle yükümlüdür.Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmayacaklardır. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Tarafların makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen, kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

 

10.2. Etkilenen Taraf, bu maddede yer alan yükümlülüklerine uymuş olması kaydıyla, ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilmeyerek, ifa için gerekli olan süre, söz konusu gecikmenin süresine eşit bir süre ile uzatılır.

 

 

11. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

11.1. İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır.

 

11.2. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilafın çözüm mercii  İzmir Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'dir.

 

 

 

12.MUHTELİF HÜKÜMLER

 

12.1. Üye, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Taraflar'ın resmi defter ve ticari kayıtları ile SN'nin veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini kabul eder.

 

12.2. İşbu Sözleşme'nin ekleri, işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder ve işbu Sözleşme'yle birlikte göz önüne alınır ve yorumlanır. İşbu Sözleşme, Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmakta ve işbu Sözleşme’nin konusuna ilişkin olarak Taraflar arasındaki sözlü veya yazılı önceki tüm taslakları, anlaşmaları, düzenlemeleri ve mutabakatı ilga etmektedir.

 

12.3. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir

 

12.4. Üye, SN'nin önceden yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşme’deki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen devir ve temlik edemeyecektir.

 

12.5. Taraflar'dan birinin Sözleşme'de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

 

13. ÜYELİK İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

Ticaret şirketleri için ; 

 

Vergi levhası fotokopisi

İmza sirküleri fotokopisi

İlgili ticaret sicilinden alınacak güncel faaliyet belgesinin aslı

 

 Adi ortaklık iseniz:

 

Ortaklık sözleşmesi

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Faaliyet belgesi

İmza sirküleri

 

SN  yukarıda sayılan belgelere ek olarak, ayrıca belge talep edilebilecek ve üyelik kabul kararını nihai olarak verme yetkisine sahip olacaktır.

 

Üyeler’in  SN  ile arasındaki çalışma, mali şart ve prensiplerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

 

Ödeme Yöntemleri: Üye, Online Mağazası üzerinden satış yaparken 2 (iki) tür ödeme yöntemini kullanabilecektir:

 

Kredi kartı ile ödeme,

Havale ile ödeme,

 

 

Üye, her bir ürün için sayılan ödeme yöntemlerinden herhangi birini veya hepsini tercih edebilecektir. SN, herhangi bir zamanda ödeme yöntemlerinden birini veya birkaçını Sözleşme dışına çıkarabileceği gibi yeni ödeme yöntemleri de ekleyebilir.

 

14. TESLİMAT                                        

Satıcı, ürünlerin teslimatını şu şekilde gerçekleştirebilecektir:

 

Kargo veya nakliye (ambar) şirketi ile: Satıcı ürünleri, kargo masrafları alıcıya ait olmak üzere ürünün türüne ve miktarına göre bir kargo veya nakliye şirketi vasıtasıyla gönderecektir. Satıcı,  kendi çalıştığı kargo veya nakliye şirketiyle gönderim yapabileceği gibi sistemde anlaşmalı kargo veya nakliye firmalarını da seçebilir. Desi büyüklüğüne gore ambar ücretleri daha ekonomik olmasından dolayı ürünler ambarla gönderilir, desisi ambarala gönderime uygun olmayan ürünler kargo ile gönderilir.

 

Kargo  ile  veya nakliye ( ambar ) şirketi ile teslim edilen gönderilerde gönderim masrafları bilgisi alıcının sepet sayfasında yer almaktadır. Malın ayıplı çıkması sebebi ile Alıcı tarafından iade edilen ürünler, aynı gönderim yöntemi ile iade edildiği takdirde (örneğin, kargo şirketi ile gönderildiyse, aynı kargo şirketi ile)  iadeye ilişkin gönderim masrafları Satıcı'ya ait olacaktır.

 

Alıcı'nın ayıplı ürünü iade etmesi halinde Satıcı, iade kargo bilgisinin sisteme girilmesini ve/veya kendisine ulaşmasını takip eden 14 gün içinde Alıcı'nın talebini yerine getirmek ve/veya talebe göre aldığı ücreti aynen iade etmekle yükümlüdür.

 

15. AYIPLI İFA

 

               www.directd2c.com da üyeler ticari ve mesleki amaçlarla alım satım işlemlerinde bulunduğunu,    

 

 işlemlerinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un kapsamına girmeyeceğini kabul ve taahhüt ederler. 

 

Tüketici Kanunu’nda yer alan Cayma Hakkı ticari alım satım işlemlerinde geçerli değildir.

 

Siparişi verilen ürünün kişiye özel üretilmesi, renk tercihi yapılması durumunda sipariş iptal ve ürün iade edilemez.

 

Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Ürünün tesliminden sonra ise sipariş iptali ve ürün iadesi mümkün değildir.

 

SN alım satım ilişkisinin tarafı olmayıp, satıma konu mal/hizmetler Satıcı tarafından ilan edilmiş olan nitelik ve özellikleri ile satılmaktadır.

 

Alıcı’nın teslim aldığı ürünün ayıplı olduğu ;

 

1- Teslimat sırasında açıkça belli ise ürünün teslim alındığının Alıcı tarafından veya otomatik olarak onaylanmasından itibaren 2 (iki) gün içinde Alıcı durumu ihbar edecektir. 

2- Teslimat sırasında açıkça belli değilse ürünün teslim alındığının Alıcı tarafından veya otomatik olarak onaylanmasından itibaren 8 (sekiz) gün içerisinde ,

ancak her durumda siparişin KARGOYA verilmesinden itibaren 11 (on bir) gün içerisinde ihbar edebilecektir. 

İhbar koşuluna uyulmaması durumunda Alıcı Satıcı'ya karşı ayıba karşı sorumluluk iddiasında bulunamaz. Ayıp ihbar süresinin kullanılması için Websitesi üzerinden yapılacak ihbar yeterli olup, ürünlerin bu sürede Satıcı'ya ulaştırılması gerekmez.

 

Alıcı'nın teslim aldığı üründe bir ayıp olması halinde, Alıcı ürünü Satıcı'ya iade etme hakkına sahiptir. Alıcı'nın ayıp ihbarında bulunmasından itibaren 5 (beş) gün içerisinde,  ilgili ürünleri Satıcı'ya gönderilmek üzere kargoya vermesi gerekmektedir. Ürünler aynı gönderi yöntemiyle iade edildiği takdirde İadeye ilişkin gönderim masrafları satıcıya aittir.

 

Alıcı'nın ayıplı ürünü süresi içinde iade etmesi halinde Satıcı, iade kargo bilgisinin sisteme girilmesini ve/veya kendisine ulaşmasını takip eden 14 gün içinde Alıcı'nın talebini yerine getirmek ve/veya talebe göre aldığı ücreti aynen iade etmekle yükümlüdür.

 

;
Menüyü Kapat